Groep Werk en Kanker

ReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferentiesReferenties

Reacties van werkgevers

"Wij hebben de hulp ingeroepen van Care for cancer toen één van onze medewerkers kwam vertellen dat zijn jonge vrouw kanker had en dat de prognoses erg slecht waren. Voor de leiding heeft Care for cancer als informatiebron en als klankbord kunnen fungeren. (…) Voor de medewerker zelf heeft Care for cancer steun kunnen bieden, niet alleen door de gesprekken, maar ook door de weg te wijzen in het woud van hulpverlening en de wachtlijstbemiddeling bij de hulpverlening voor zijn dochter bij het verwerken van het verdriet om de ziekte van haar moeder".

Sjany de Ruijter, HR manager PaySquare

"Door de goede achtergrondinformatie weet ik nu beter wat er kan spelen bij werknemers met kanker. Verder kreeg ik veel praktische tips over de communicatie met, en begeleiding van deze werknemers."

Fennanda Heeres, Casemanager Fit in Bedrijf, Zorgverzekeraar Agis

"Als manager kom je geregeld voor onalledaagse opgaven te staan. Zolang deze technisch of organisatorisch van aard zijn wordt de juiste oplossing altijd wel gevonden. Bij een ernstige ziekte van een medewerker wil je echter geen fouten maken. Het van gedachten wisselen met iemand die deze problematiek tot zijn vak gemaakt heeft, hebben wij als positief ervaren".

Jan Hardlooper, Vestigingsmanager Cauberg-Huygen raadgevende ingenieurs, Rotterdam

(…) "Graag wil ik mijn hartelijke dank uitspreken naar jullie, voor de adviezen en ondersteuning voor zowel onze medewerker en in een enkel geval ook voor ons als werkgever! Ik denk dat jullie ondersteuning ook van essentieel belang is geweest voor de uiteindelijke beslissing die onze medewerker heeft genomen. Ik gun iedereen die met zo iets naars te maken krijgt een begeleiding door Care for cancer".

Carla Kats, personeelsadviseur Stadsschouwburg Amsterdam

"Na het volgen van de workshop ging ik bij jullie weg met een vol hoofd en een heel goed gevoel over wat ik gehoord heb. Geloof echt dat ik door de info opgedaan op deze dag van betekenis kan zijn voor medewerkers bij ons, mocht dat nodig zijn. Al was het alleen maar dat ik ze de informatie kan geven en als tip kan geven contact op te nemen met jullie organisatie. De uitwisseling met andere cursisten vond ik heel waardevol en ik ben onder de indruk van de expertise en jullie inzet. Het heeft me een hoop stof tot nadenken gegeven. "

Hartelijk dank.cid:image001.jpg@01C93364.68DF4A60

Cobi Sloof (manager P&O)