Certificaat Caring Company

Wanneer kanker een medewerker treft, heeft dit een enorme impact. In de eerste plaats op de medewerker zelf, maar ook op collega's en leidinggevenden. Op u dus! Goed voorbereid zijn helpt u bij het optimaal ondersteunen van uw medewerker en de leden van het team en kan onnodig leed en verzuim beperken, liefst voorkomen. Het certificaat Caring Company helpt u daarbij.

Leed en verzuim voorkomen
Als u hoort dat een medewerker kanker heeft, bent u misschien geneigd de werknemer direct te ‘ontlasten’ en naar huis te sturen. Maar vaak blijkt werk juist een belangrijk onderdeel van herstel te zijn!  Hoe weet u wat uw medewerker nodig heeft? Hoe betrekt u collega’s erbij en waar moet u op letten in de communicatie met de zieke werknemer? Enkele voorbeelden van vragen waar u op kunt anticiperen door ze te formuleren in uw verzuimbeleid. 

Hoe word je een "Caring Company"
Het certificaat Caring Company helpt werkgevers invulling te geven aan een hanteerbaar verzuimbeleid als basis voor maatwerkbegeleiding. Het maakt werkgeverschap bij kanker concreet en toetsbaar.

Het certificaat bestaat uit een aantal treden die u doorloopt. 


Instaptrede: Verkenning

Het management verkent het onderwerp kanker & werk en bepaalt of het aandacht krijgt binnen de organisatie.

Trede 1 : Awareness & Ambitie

Uw organisatie exploreert op welke wijze het onderwerp wordt geagendeerd. Er wordt een nulmeting uitgevoerd en u formuleert ambities voor de uitrol, verbetering en implementatie van het thema kanker & werk in uw verzuimbeleid.

Trede 2: Betrokken en Beheerst

Uw verzuimbeleid is aangepast voor kanker & werk. De organisatie is voorgelicht over beleid en werkwijze. Leidinggevenden en ondersteunende functionarissen zijn getraind.

Trede 3 : Caring Company

Zorg voor medewerkers met kanker is volledig geïntegreerd en geborgd in het verzuimbeleid. Met eventuele ervaringen uit de praktijk is het beleid verder verfijnd. Het verzuimbeleid is toetsbaar. U deelt uw expertise op het vlak van kanker & werk met andere organisaties.


 

Hoe gaat het in zijn werk?
In een startgesprek maken wij samen met u een scan van de uitgangssituatie in uw organisatie. Aansluitend formuleren we gezamenlijk een gewenst plan van aanpak: wat is goed, wat kan beter en hoe kunt u dit integreren in uw personeelsbeleid?

Aantoonbaar goed werkgeverschap
Het certificaat Caring Company maakt goed werkgeverschap bij kanker concreet en toetsbaar. Veel belangrijker nog: op de dag dat een medewerker aan u bureau staat met slecht nieuws, weet u wat u te doen staat.

 

Meer over het certificaat Caring Company

Tips voor omgaan met kanker op de werkvloer.

Uitreiking certificaat

Op 13 november 2014 vond in Amersfoort het werkgeversevenement Kanker & Werk plaats, op initiatief van Care in company en Broosdoc. Met het tonen van de documentaire Onomkeerbaar en de lancering van het certificaat Caring Company, geven we werkgevers meer grip op het thema kanker & werk.

Nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen bij Care for cancer? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.

Inschrijven

Bekijk alle nieuwsbrieven